Mỹ không công nhận “lưỡi bò” và nói sẽ thảo luận về hộ chiếu mới của Trung Quốc

HH– Hôm nay, nhiều báo Việt Nam đăng lại cùng một bài được dịch ra tiếng Việt từ bài gốc tiếng Anh trên tờ The Economic Times với tiêu đề được địch là:

“Mỹ không chứng thực hộ chiếu in “đường lưỡi bò” của Trung Quốc”.

Thực ra tiêu đề bài gốc bằng tiếng Anh là :

US says does not endorse new China map in its passport” (*), nghĩa là Mỹ chỉ không chứng thực cái bản đồ mà TQ in trong hộ chiếu (HH tô đậm)  chứ không phải không chứng thực cái hộ chiếu đó.

– Bấm vào để đọc tiếp>