Biết thì nói, chưa biết nên nghe

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đại biểu Quốc hội Le Minh Thông (Ảnh: Thanh Niên online)

Đại biểu Quốc hội Le Minh Thông (Ảnh: Thanh Niên online)

Đọc VNExpress đưa tin Quốc hội họp thảo luận tổ chiều 5/11 thấy các đại biểu có nhiều ý kiến về kinh tế thương mại liên quan đến các hiệp định thương mại. Về những nội dung khác mình không rành nên không có ý kiến, riêng phát biểu của ông Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật, đại biểu Thanh Hóa Lê Minh Thông về hàng rào kỹ thuật thì mình thấy ông chưa hiểu chuyện này.

Ông nói rằng năng lực xây dựng hàng rào kỹ thuật của ta quá yếu dẫn đến thua thiệt trong quan hệ thương mại với nước ngoài. Ông lấy ví dụ “ là mặt hàng thép Bộ Công Thương chưa có hàng rào về quy định độ cứng, độ giòn, chất lượng ra sao thì mới được nhập vào Việt Nam”. – Đọc tiếp >