Chuyện của Cu

 

Hà Hiển

HH- “Cu” trong 02 chuyện rất ngắn dưới đây là tên gọi ở nhà của chủ blog này khi còn bé. Một số chuyện khác về “Cu” cũng đã đăng trên trang blog này như Chuyện hồi bé đi xem phim’, Một lần gặp Bụt’, ‘Cô Tiên’.  Nếu còn nhớ thêm chuyện gì nữa và có thời gian, “Cu” sẽ tiếp tục biên ra ở đây để nhớ lại một thời đã rất xa. – Đọc tiếp >