Dân chủ không phải là trò chơi!

Hà Hiển

Ông Phùng Hữu Phú

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trong Chương trình thời sự tối ngày 16/9/2010, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTW – ĐCSVN) đã nhấn mạnh đến một trong những nội dung “mới hoàn toàn” (chữ dùng của ông Phú) trong trong dự thảo “Cương lĩnh bổ sung, phát triển lần này” (của Đảng CS VN so với Cương lĩnh 1991) là đưa  từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” trong cách diễn đạt về đặc trưng của “mô hình CNXH của nước ta”, cụ thể là đổi: “công bằng, dân chủ, văn minh” như cách diễn đạt hiện nay thành “dân chủ, công bằng, văn minh” như dự thảo mới.

Như vậy là kể từ khi Đảng bắt đầu đưa ra định nghĩa về “xã hội XHCN của nước ta” cho đến nay, ít nhất là đã có 3 lần thay đổi với thời gian gần 20 năm chỉ liên quan đến số phận của mỗi một từ “dân chủ”:

– Đọc tiếp>

Có nên bỏ động tác “Đằng sau quay!” trong Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN?

Hà Hiển

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

Phản bác ý kiến của TS Hà Sĩ Phu “Đã đi ngược chiều thì, về lý thuyết, muốn đổi mới cũng rất đơn giản, chỉ đằng sau quay là xong, là hòa nhập vào dòng chảy tự nhiên của nhân loại” (trong bài Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn (*) trên trang Bauxite Vietnam ngày 30/8/2010), đồng chí Xuân Bằng, tác giả bài báo Đằng sau lời khuyên “Đằng sau quay”(**) đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) viết:

Nhân lời khuyên  “đằng sau quay” của ông đối với nhân dân ta, dân tộc ta, tôi muốn nói với ông rằng, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử, lực lượng chủ công là những người lính. Người lính vâng mệnh quốc gia ngoài chiến trường chỉ có chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, kể cả hy sinh thân mình. Biết bao thế hệ người Việt đã chiến đấu như thế mới có độc lập tự do hôm nay, còn nếu thấy hy sinh gian khổ là đằng sau quay như ông khuyên thì làm gì còn non nước Việt, làm gì còn thái miếu tổ tiên. Bộ luật Hồng Đức ra đời dưới thời Lê Thánh Tông quy định, người lính mà bỏ vị trí chiến đấu chịu tử hình. Thời nay, người lính đào, bỏ ngũ phải cải tạo lao động và các hình thức kỷ luật khác. Tuy nhiên, cái hình thức nào cũng không bằng cái “án” trong mắt nhân dân, nếu đảo ngũ, đằng sau quay là hèn nhát, trẻ con cũng khinh, phụ nữ cũng khinh, không coi đó là đấng nam nhi, thà lấy người què, cụt làm chồng còn hơn lấy kẻ đào ngũ. Thế nên, trong lịch sử dân tộc ta và quân đội ta, cái số đằng sau quay là vô cùng cá biệt…”

– Đọc tiếp>

Don’t play with making fire, please! / Đừng đùa với việc đốt lửa!

Hà Hiển

Li Hongmei

For the last few days, the Vietnamese blogger community has commented a lot on an article by  Luu Nguyen entitled Do not blindly speak at random refuting  an article on People’s Daily of China  (see the full text below) (*) by Li Hongmei who is – as BBC said –  a senior editor, by which she “advised” Vietnam “not to play with fire”.

Regarding the Vietnam – China relations, Vietnam – U.S. relations and related issues, the views given in the said article by Luu Nguyen (on Cong An Nhan Dan Online)  is really nothing special with what have been expressed so far by the so-called “left-sided” channels of information, let alone lengthy and unnecessary explanations given therein on issues related to undebatable sovereignty of Vietnam (such as whether or not Vietnam wants the U.S. to help counterbalance the influence of China, or what was the nature of recent activities mutually done by naval forces of Vietnam and the U.S, – i.e whether it was a “military exercise” or anything else).

Surrounding this story, the following accurate comments by  Blogger “Nguoi Buon Gio” of  the “left-sided media system”  should really be worth reading:

– Continued>