Chuyện Gà, Cáo và Cú

 

Hà Văn Tiện
(Một chuyện nhặt từ bọn gà)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong rừng, bọn Gà thuộc loại khổ nhất. Tại vì chúng có bộ lông được coi là đẹp, thịt chúng ngon, nhưng cái chính là chúng ngu. Cứ có con nào lớn, đủ lông cánh là bị bọn Cáo ăn thịt.

Đến nước bí, bọn Gà họp lại bàn cách làm thế nào để tránh cái kiếp nạn ấy. Nhưng vì chúng ngu, cho nên chẳng nghĩ ra cách nào cả. Trong đàn có một đứa đỡ ngu hơn cả, mới đưa ra một ý, rằng trong rừng có Cụ Cú là khôn ngoan nhất, chi bằng tìm đến Cụ xin lời chỉ dẫn. – Đọc tiếp >