“Viết cho mày chết”?

Hà Hiển

“Đấu tranh tư tưởng”, trong đó có việc chống “diễn biến hòa bình” là việc đảng coi rất là hệ trọng mà sao các “chiến sĩ” trên mặt trận này của đảng như  cái bác Dương Văn Cừ này lại có bài viết với những lập luận dễ dãi và cẩu thả như bài  “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình mới được báo Nhân Dân cho ra lò thế nhỉ?

– Đọc tiếp>

Nồi canh sâu

Hà Hiển

Sự kiện “bố già” Kiên bị bắt trong tuần qua đã làm rúng động cả  thị trường tài chính trong nước là xương sống của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Cùng với những vụ tham nhũng và thất thoát khổng lồ tại các Tập đoàn kinh tế Nhà nước , sự kiện này càng làm bộc lộ rõ bản chất của nền “kinh tế thị trường” Việt Nam hiện nay. Nếu vẫn phải gọi nó là “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” như  đề cập trong các  sách giáo khoa chính trị và các văn kiện chính thống khác của nhà nước thì có lẽ phải định nghĩa cụm từ “XHCN” theo “đặc thù Việt Nam”  là “Các nhóm lợi ích”.

– Đọc tiếp>

Hội nghị Thành Đô – Mở đầu một giai đoạn bất bình thường mới trong quan hệ Việt – Trung

Hà Hiển

Tranh: Lý Trực Dũng

Bao giờ quan hệ Việt – Trung mới được bình thường hóa một cách thực sự?

Chắc có người sẽ ngạc nhiên trước câu hỏi này vì cho rằng quan hệ Việt – Trung đã được bình thường hóa vào năm 1990 với Hội nghị Thành Đô lịch sử. (*)

Nhưng tôi tin cũng có nhiều người khác không nghĩ thế.

Những nguyên tắc chung cho một mối quan hệ được gọi là bình thường giữa hai quốc gia là tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Thế thôi là đủ. Nếu vượt quá chỉ tiêu này, ví dụ như thêm các mỹ từ như “đặc biệt”, “anh em”, “đoàn kết” để “cùng tiến lên” cái gì đó hay thêm chữ này chữ nọ thì đó là những dấu hiệu của những mối quan hệ bất bình thường giữa các quốc gia – Đọc tiếp >