Gorbachev – thủ phạm của sự sụp đổ?

Hà Hiển

(Lấy cảm hứng từ bài viết “Sự sụp đổ của thần tượng” của Lê Mai. Xin cám ơn tác giả về bài viết rất thú vị đó)

Tác giả Lê Mai đã nói rất đúng rằng CNXH ở LX phát triển theo chiều rộng đã hết mức và từ thập kỷ 70, nó đã bắt đầu xuống dốc. Và không chỉ là ở LX, hệ thống XHCN Đông Âu lúc đó đã trở nên quá sập xệ. Tình thế đó đã đặt ra 1 nhiệm vụ bất khả thi cho bất kỳ ai muốn duy trì nó. Sự tồn tại của hệ thống này do đó đã chỉ còn là vấn đề thời gian và nếu không phải là Gorbachev thì cũng sẽ có một người khác hoàn thành thủ tục có tính lịch sử đó dù muốn hay không.

– Đọc tiếp>

Vô cảm có phải là đặc tính truyền thống của dân tộc?

Hà Hiển

Vô cảm có phải là đặc tính truyền thống của dân tộc ta?

Không phải là không có nguyên cớ để người ta đặt ra câu hỏi này khi quan sát những gì đang xảy ra hiện nay ngoài xã hội.

Nhưng câu trả lời của tôi là KHÔNG.

– Đọc tiếp>

Khen đểu hay xui dại?

Hà Hiển

Vào đúng dịp quốc khánh Hoa Lục, nghe thấy mọi người bình luận sôi nổi cuốn “Mao Trạch Đông, nghìn năm công tội” của đại tá giải phóng quân Tân Tử Lăng trong đó đề cập đến những tội ác kinh hoàng của Mao chủ tịch, có nhà nghiên cứu cổ sử nổi tiếng họ Trương tức khí đưa ra lời bình như sau:

– Đọc tiếp>