Biếm họa của Lê Anh Phong: Tôi muốn gọi cho chị tôi

Biếm họa của LAP (Lê Anh Phong – TTC)

Hình vui đầu tuần

14572843_1686520924997143_5192691517619359982_n

Chú thích của nhà văn Nguyễn Quang Lập: Có các đồng chí này bảo vệ vườn rau sẽ rất yên tâm. Không bao giờ các đồng chí này tự diễn biến, tự chuyển hóa.

(Theo FB NQL)