Chán!

Hà Hiển

Blog mình ít “page views”, cũng có lẻ tẻ vài ông bạn thân thỉnh thoảng ghé vào ngó 1 tí nhưng chẳng “còm” bao giờ, gặp nhau chúng nó chỉ nói “biết blog của ông rồi”. Nghĩ blog mình chẳng mấy ấn tượng, thế mà hôm vửa rôi gặp một trong số những thằng bạn ấy, nó hỏi sao lâu không thấy ông viết gì. Hóa ra cũng có người quan tâm đến những bài viết đầy chất “nghiệp dư”  của mình :).

– Đọc tiếp>