Xăm mình – Tại sao phải kì thị?

Hà Hiển
hình xăm
Tôi không phải người thích xăm mình và cũng chưa bao giờ xăm mình.

Nhưng…

Biết tôn trọng những gì của người khác, ngay cả khi mình không thích điều đó, mới là cách ứng xử văn minh và nhân văn – Đọc tiếp