“Tiêu chuẩn kép” trong áp dụng luật ở nước ta?

“Khi người dân bắt phải theo luật một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì tôi phải thừa nhận là sai. Tôi không thể nói là đúng theo lôgíc hình thức. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước”.

(Giải trình của ông Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 3000 quyết định về đất đai do thủ tướng ký không đúng luật – Nguồn: GDVN) (*)

Mình cũng thử bắt chước giọng điệu trên của ông Võ như sau:

Có những điều luật (ví dụ như Điều 88 Bộ LHS) mà Nhà nước cứ bắt phải theo một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì nhiều người dân buộc phải “thành khẩn” nhận tội về mình khi bị bắt hay khi ra trước tòa, mặc dù không thể nói là tâm phục khẩu phục. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước thành một nước thực sự công bằng, dân chủ, văn minh.

He he, có dám thế không? Tiên sư cái “tiêu chuẩn kép” trong áp dụng pháp luật ở nước ta.

Hahien’s Blog

– Đọc tiếp>