Vụ tử hình ông Jang Song Thaek có phải nằm trong một âm mưu nhằm sớm kết liễu triều đại nhà Kim?

Hà Hiển

Jang Song ThaekNguyên nhân nào dẫn đến việc ông Jang Song Thaek bị xử tử ? Câu hỏi này đã được dư luận phỏng đoán theo nhiều cách khác nhau, nguồn tin này thì cho rằng ông Jang đã mưu đồ đảo chính ông cháu Kim Jong Un, nguồn tin khác thì cho rằng ông và phe nhóm đã có các hoạt động kinh tế đi ngược lại các quyền lợi của Kim Jong Un và quân đội v.v…, còn thông tin chính thống của nhà nước Triều Tiên thì kết tội ông đã tổ chức một phe phản cách mạng và chống đảng để mưu mô tiếm quyền lãnh đạo, bán rẻ tài nguyên cho nước ngoài và có lối sống đồi trụy không phù hợp với kỷ cương của đảng…

  – Đọc tiếp>