Nhặt được bạn

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đầu năm ra đường nhặt được con Xúc Xắc
Sinh nhật cuối năm nhặt được đồng Xu Games
Thành phố chơi nhiều nên rơi vãi đỏ đenindex
Cho ta nhặt lên đút túi

Xúc Xắc sáu mặt khác nhau
Mặt nào cũng có lúc hay lúc dở
Xu Games hai mặt giống nhau
Chẳng phân xấp ngửa

Ta không đánh bạc
Không tin bói toán
Xúc Xắc rủi may, Xu Games thua được
Nhặt lên rồi không nỡ vứt đi

Từ nay ta gọi mi là Xúc Xắc Vui
Gieo lên mặt nào cũng sướng
Và gọi mi là Xu Games Cười
Tung lên mặt nào cũng sáng

Làm bạn chung đi suốt cuộc đời
Đi chơi

21-11-2015
H.T.H

@ 2015 Hà Thanh Hiển
@ 2015 hahien