Nghe thấy sóng hấp dẫn!

 

Nguyễn Đình Đăng
(tổng hợp và dịch)

Theo Blog Nguyễn Đình Đăng

 

Hình ảnh computer mô phỏng hai hố đen quay cạnh nhau trước khi hòa nhập thành một

Hình ảnh computer mô phỏng hai hố đen quay cạnh nhau trước khi hòa nhập thành một

Thật sự là chưa có phát minh vật lý nào trong hai thập niên 1994 – 2016 lại lôi cuốn tôi như sự kiện ngày hôm qua khi được tin các nhà vật lý trong tổ hợp LIGO tại Hoa Kỳ đã phát hiện thấy sóng hấp dẫn (gravitational wave) lần đầu tiên kể từ tiên đoán của Albert Enstein cách đây một thế kỷ. – Đọc tiếp >