Khẩu hiệu vô học

 

Lời bình ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập: Đây, sự vô học!

 

vo-hoc