BRT: bản chất là tạo bất bình đẳng giữa hai loại hình giao thông

 

>> Từ lũy tre làng đến… nghĩa địa

 

Anh Văn
Theo VNTB

tt(VNTB) – Chúng ta không lấy “tư cách kinh nghiệm” ra để giải quyết vấn đề giao thông ở Hà Nội, mà đó là sự cứng rắn hay không cứng rắn đối với cách hành xử tùy tiện của người Việt.

Trong khi chờ đợi một giải pháp gốc đối với tầng lớp thượng lưu bất động sản, thì việc cứng rắn với người dân, buộc họ chấp pháp là một giải pháp cho sự hữu dụng của BRT.

BRT đang được gắn thử nghiệm dải phân cách sau khi làn BRT liên tục bị xe máy và ô-tô lấn làn. Nhưng sau đó, một “chuyên gia giao thông” nhận định rằng, Hà Nội đang “cố đấm ăn xôi” chứng minh BRT là tốt. – Đọc tiếp >