Thử bênh cô Chu Ngọc Thanh 1 tí

 

Hà Hiển

Tui không phải là nhà phê bình văn học hay thơ ca nên không dám có ý kiến ý cò gì nhiều về bài thơ được thủ tướng khen đang làm dậy sóng cộng đồng mạng của cô giáo Chu Ngọc Thanh mà chỉ quan tâm đến chi tiết được đề cập trong một bài viết về bài thơ này mới đăng trên BBC như sau:

“… Nhà thơ Hồng Minh thì bình luận với BBC News Tiếng Việt: “Bài thơ được thủ tướng khen tặng có hiệu ứng mạnh, thực hiện sứ mệnh quảng bá của thơ ca là điều tích cực. Tuy nhiên, cần lưu ý vấn đề thông tin sai sự thật: – Đọc tiếp >