Giáng sinh nhớ một mùa Tuyết xưa

 

Chùm thơ Tuyết của Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Mùa Đông ở Châu Âu (Ảnh Internet)

Mùa Đông ở Châu Âu (Ảnh Internet)

 

TUYẾT

Mưa trắng rơi
Trời Tuyết hú
Thảm cỏ chìm
Đồng Tuyết ngủ
Bếp khói thở
Mái Tuyết dày
Cành Thông lay
Bông Tuyết ấm

(1990)

– Đọc tiếp >