Con người và sự tử tế

 

Hiệu Minh
Theo Blog Hiệu Minh

Sự tử tế nên bắt đầu từ tuổi thơ. Ảnh minh họa internet

Sự tử tế nên bắt đầu từ tuổi thơ. Ảnh minh họa internet

Tôi không tin trời có mắt, nhưng sự tử tế luôn có ánh nhìn theo ta suốt cuộc đời. Sự tử tế được lan tỏa và nhân lên sẽ có một xã hội tử tế. Từ quan đến dân đều tử tế thì sẽ có quốc gia tử tế.

Sự tử tế mai một dần

Mới đây khi phát biểu từ nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhắc đến sự tử tế. Ông khuyên 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”.

Lãnh đạo tầm quốc gia hay tầm toàn cầu thì ngoài chuyện tử tế trong từng cá nhân, họ phải có thêm một tố chất quan trọng, đó là sự lan tỏa về sự tử tế của chính con người họ. Thể chế phải tạo ra môi trường pháp luật và đạo đức sao cho dân sống tử tế. – Đọc tiếp >

Mô hình không chịu…tử tế.

 

>> “Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!”

 

Lưu Trọng Văn
Theo FB Lưu Trọng Văn

Bà Phạm Chi Lan (Ảnh: Internet)

Bà Phạm Chi Lan (Ảnh: Internet)

Thiên hạ mấy hôm nay rầm rầm chuyện bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế tâm huyết với quốc gia trong một cuộc hội thảo đã nhắc lại câu nói vui của một đại diện Ngân hàng Thế giới, rằng Việt Nam là một mô hình kì lạ nhất thế giới- nước không chịu…phát triển.

Gã có vài lần gặp bà Phạm Chi Lan, bao giờ phát biểu của bà cũng sâu sắc và nẩy …lửa mặc dù thân hình của bà thì thôi rồi ra gió, gió thổi …bay.

Gã biết nhiều chuyên gia kinh tế tên tuổi cồn cồn trên tivi, trên các diễn đàn, phê phán, chê ỏng điều gì rất đao to búa lớn hoặc rất hài hước, rất thông thái ta đây,khi xuống diễn đàn, cụng ly zô zô với các quan chức, các doanh nghiệp là tênh tênh lởi xởi ngay chuyện làm ăn. – Đọc tiếp >