Tự nhủ ngày cuối năm

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

KHÉO mồm giữa chợ giữa đàng
Ước gì có lúc thay bằng khéo tay

BUỒN ơi như biển dâng đầy
hay như hồ cạn nào ai biết buồn

KHỎE không nhấc mạnh lên luôn
mà là đặt xuống nhẹ buông điệu đà

ĐẸP đừng quáng mắt người xa
Hút chân gần lại mới là đẹp xinh

XẤU đâu ở tại mặt mình
Cong cong đầu lưỡi có hình gian gian – Đọc tiếp >