Học giả gốc Hoa: Tranh chấp Biển Đông khó giải quyết vì “ý thức hệ”

 

Hồng Thủy
Theo GDVN

Học giả Trương Bác Thụ trả lời phỏng vấn tạp chí Minh Kính, ảnh: Wikipedia.

Học giả Trương Bác Thụ trả lời phỏng vấn tạp chí Minh Kính, ảnh: Wikipedia.

Tôi là một người Trung Quốc, tôi cũng yêu nước, nhưng trong vấn đề Biển Đông, tôi càng muốn nhấn mạnh rằng đầu tiên mình là một bộ phận của nhân loại.

Tạp chí Minh Kính, Hồng Kông ngày 27/12 đăng bài phân tích đáng chú ý của học giả Trương Bác Thụ, Giáo sư thỉnh giảng Đại học Columbia phát biểu tại hội thảo lần thứ 23, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, New York, Mỹ về Biển Đông. – Đọc tiếp >