Chính phủ Trần Trọng Kim

 

>> 70 năm nhìn lại: Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: HAI BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 

Trần Gia Phụng
Theo Nghiên cứu lịch sử

Chính phủ Trần Trọng Kim.jpg

Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới. – Đọc tiếp >

Chuyện lịch sử rất… buồn cười!

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đọc chuyện kể lại của cụ Trần Trọng Kim về Lịch sử nước ta nhiều chỗ thấy rất buồn cười, khác với việc học môn Lịch sử và đọc truyện Lịch sử của mình dưới mái trường XHCN từ nhỏ đến giờ rất buồn…ngủ. Khò!

Chẳng hạn, trong Chương 6 cuốn Hồi ký “Một cơn gió bụi” của cụ Trần Trọng Kim viết về “Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước 1945-1946” có những chi tiết làm mình bật cười hì! Biết là cái tính dễ cười rất vô duyên, nhưng mình không nín được. Sau đây xin kể ra vài chỗ:

-Về nhân vật Võ Nguyên Giáp, cụ Trần tả “Võ Nguyên Giáp người Quảng Bình, rất lanh lợi và táo tợn…”. Hì!

-Về việc Chính phủ lâm thời giải tán đảng Cộng sản Đông Dương, cụ ấy bảo “đó là một việc lý thú, cộng sản giải tán cộng sản.”. Hì! – Đọc tiếp >