Khen đểu hay xui dại?

Hà Hiển

Vào đúng dịp quốc khánh Hoa Lục, nghe thấy mọi người bình luận sôi nổi cuốn “Mao Trạch Đông, nghìn năm công tội” của đại tá giải phóng quân Tân Tử Lăng trong đó đề cập đến những tội ác kinh hoàng của Mao chủ tịch, có nhà nghiên cứu cổ sử nổi tiếng họ Trương tức khí đưa ra lời bình như sau:

– Đọc tiếp>

Thương lắm!

Hà Hiển

Tình cờ lạc vào blog của một “nhà biên khảo – văn chương” và đọc được một bài viết trong đó tác giả có đề cập đến 2 chữ “văn hóa”, đồng thời có ý biểu dương một trường hợp có ông cụ đã gần đất xa trời mà còn quyết từ mặt đứa con trai chỉ vì cái chuyện bất đồng niềm tin. Vậy nên tức khí viết cái entry này, và cũng là cái “còm” cho bài viết của “nhà biên khảo” nọ:

– Đọc tiếp>