Thư giãn cuối tuần: Con ông cháu cha

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet, không nhất thiết để minh họa

Hình st trên Internet, không nhất thiết để minh họa

Mình đến nhà ông bạn thuở áo ngắn hàn vi nhậu tưng bừng mừng hắn lên lão sáu mươi, cũng là ngày hắn xỏ chân vào dép về vườn đuổi gà. Lúc ấy, hắn đã có thằng cháu nội lên ba, ở nhà gọi là thằng Khoai, như thế là tam đại đồng đường,  bố – con- ông – cháu ở chung dưới một mái nhà, thời đại này như thế là hơi bị hiếm. Thằng bố lúc bé gọi là Sắn, còn thằng ông là bạn mình ngày xưa các cụ đặt là Chuối, cứ cây lá hoa quả mà gọi cho nó lành, nuôi nấng đỡ bị sài đẹn.

Lúc đợi rượu, mụ vợ ông bạn (sau đây gọi là mụ) bảo mình là thế giới người ta tìm ra cái gien di truyền, nó hay lắm, chốc nữa tôi chỉ cho ông xem.

Hết chén thứ ba, có tiết mục chụp ảnh. Ba bố con ông cháu, cùng với mẹ thằng Khoai là bốn chụm đầu làm một “bô” kỷ niệm. Cả bọn nhe răng ra. Mụ kéo áo mình bảo ông nhìn thấy chưa, đúng như tôi nói. Thấy hàm trên của cả ba bố con ông cháu  đều lòi ra cái răng nanh bên phải, lúc thường thì thấy thường, lúc cười thì già trẻ “thằng” nào trông cũng có vẻ lau láu gian gian khó tả. – Đọc tiếp >