Sập nhà Pháp cổ.

 

>> Mất phanh ư? Mất mất cái mả cụ nhà các bạn.

 

Nguyen Quang
Theo FB Nguyen Quang/ Người Đồng Bằng

1_TAJS_1442910656_1Do chậm chân, Người Pháp, trong công cuộc kiếm tìm thuộc địa, đã vớ được xứ hình rươi cả nam và nữ đều răng đen miệng đỏ nhóp nhép nhai trầu.

1 quốc gia có thể nói bựa nhất trong các quốc gia đông nam á.

Câu : trâu chậm uống nước đục, chưa khi nào đúng hơn, người Pháp kinh ngạc trước độ lười và ham đánh bạc, diệu, thuốc phiện, vô đạo đức và gian xảo của thần dân xứ đó .. – Đọc tiếp >