Chuyện ông Tổng Thư ký LHQ thăm dòng họ Phan Huy – sao lại liên hệ với chuyện sang, hèn?

 

>> Xấu hổ và yêu nước
>> Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

 

HH –“Nếu ông Ban Ki-moon có gốc tích họ Phan Huy thì đó là niềm tự hào của dòng tộc chúng tôi. Nhưng hiện chưa có thông tin đầy đủ để xem xét, chúng tôi không thể nói ông ấy là họ hàng được”

Ý kiến trên của cụ Phan Huy Giám, đại diện cho dòng họ Phan Huy,  là vừa chuẩn mực vừa khiêm tốn.

Nhưng trước câu nói ấy của cụ Giám, nhà báo Xuân Ba lại đưa ra lời bình [*] rằng ông “ngạc nhiên bởi chưa bao giờ nghĩa đen của thành ngữ Việt lại bất ngờ và sinh sắc ở một làng quê Xứ Đoài này”, tức là “không phải thấy người sang bắt quàng làm họ!”

Bình như thế vừa không đúng ý cụ Giám lại vừa làm giảm giá trị câu nói rất đúng mực của cụ. Cụ chỉ dùng chữ “tự hào” và nói “chưa có thông tin đầy đủ…” chứ không có một câu nào, một từ nào nói về cái sự sang hay hèn ở đây cả.

Ngài Ban Ki-moon là một người sang trọng thuộc loại bậc nhất của thế giới. Điều đó thì khỏi phải bàn. Nhưng dòng tộc Phan Huy với danh nhân Phan Huy Chú từ trước đến nay cũng là một dòng tộc vốn cao sang từ trước khi có cuộc thăm viếng của ngài Ban Ki-moon.

Vì thế, cuộc thăm viếng của ngài Ban Ki-moon là một cuộc thăm viếng của một người sang trọng đến với một dòng tộc cao sang. Liên hệ việc này với câu thành ngữ nói trên, dù là với ý phủ định, để đo lòng các bậc quân tử là không thích hợp.

Nhưng từ đó cũng phải thừa nhận một sự thật đáng buồn rằng đã lâu lắm rồi người Việt thời hiện đại chẳng có được một chính khách nào xứng tầm thế giới, để không ai còn phải gợn một chút vấn vương nào trong đầu về cái sự sang, hèn trong những tình cảnh như thế này … 

[*] Đọc bài của Xuân Ba trên Tiền Phong:

– Đọc tiếp >