Trở lại cách làm “kinh tế thị trường” hiếm thấy của quan chức Hà Tĩnh

 

Theo Bauxite Việt Nam

clip_image001[3]Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng cách tiếp thị bia Sài Gòn của lãnh đạo huyện Kỳ Anh là vi phạm luật cạnh tranh trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay. Đúng vậy. Nhưng hình như ở Việt Nam hiện tại chẳng có một cái gì giống với các nước hết. Tổ chức lễ hội “Tôi yêu bia Sài Gòn” mà phải dùng đến công văn hỏa tốc thì đủ thấy tính chất mệnh lệnh trong đó được coi trọng như thế nào rồi (Ngày xưa chỉ đến trận Điện Biên Phủ kết thúc công cuộc chống Pháp Tố Hữu mới nhắc hai chữ “hỏa tốc” trong thơ của mình để chỉ cái không khí – Đọc tiếp >