Con ruột đấu tố mẹ mình: Về cơ bản thì “không sai”???

 

>>  Đèn Cù
>>  Thư nhà văn Nguyễn Khải gửi nhà văn Trần Đĩnh
>> Cuộc hành hình Cụ Nghè Cơ và bài thơ “Đồng chí của tôi”
>> Qua sai lầm trongCải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo

 

Đỗ Thành Công
Theo Blog Kim Dung

9040f-40image(trích):  “Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.” (hết trích) (VNTB – Cải cách ruộng đất: Hỏng, đủ, không nhất thiết và chìa khóa) Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”

– Đọc tiếp>