Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

hangViet2Đây là một chuyện khó viết và ngại viết nhưng liều viết. Không phải chuyện cười, chuyện tục mà là chuyện vô cùng nhân học, nhân văn, nhân bản, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tính…từ cái gốc nhân tình.

“Nhân tình” có nghĩa quen dùng chỉ người là người tình, người yêu…nhưng trong chuyện này xin được hiểu là “cái nhân bí hiểm lẩn trong người tình” và cái mùi của nó được thi vị hóa gọi là “hương tình nhân”. – Đọc tiếp >