Làm tính trừ ở Nghĩa trang Trường Sơn

 

>> Quân hàm đỏ trên bờ cỏ xanh

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nghĩa trang Trường Sơn (Ảnh do tác giả cung cấp)

Nghĩa trang Trường Sơn (Ảnh do tác giả cung cấp)

Sinh năm 52, hy sinh năm 68
Nữ Liệt sĩ của Trường Sơn
O dân công hỏa tuyến ?
Hay cô gái đường dây binh trạm ?

Lấy năm nay mà trừ
Chị đã quá 50
Lấy năm ấy mà trừ
Em mới vừa 16

Người trở về
Đã sang thời tóc bạc rất mau
Người ở lại
Mùa Xuân không có tuổi
Những vầng Trăng Con Gái
Tròn trắng mãi
Giữa đại ngàn nguyên sơ

11-2003
H.T.H

 

@ 2016 Hà Thanh Hiển
@ 2016 hahien