Từ Nam quốc sơn hà nghĩ về tính hai mặt của đời sống

 

>> Bản dịch Sông núi nước Nam quen thuộc quá rồi, sao phải đổi?
>> Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”

 

Đặng Ngọc HùngTrường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận
Theo Pháp Luật TP HCM

(PLO)- Những năm gần đây, đổi mới là từ có tần số sử dụng ở mức kỷ lục, nhất là trong ngôn ngữ truyền thông. Đổi mới là nhu cầu, khát vọng. Và đương nhiên, cái gì ngáng trở nó thường bị đập tơi bời.

Nhưng cũng từ trong đời sống, đôi khi một cái gì đó không hẳn là lạ nhưng khác với quán tính của con mắt, lỗ tai cũng bị “ném đá”.

Bài Sông núi nước Nam trong Ngữ văn 7, tập 1 là một trường hợp điển hình. – Đọc tiếp