Về Thỏa thuận Đồng Tâm

 

Lê Tuấn Huy
Theo Bauxite Việt Nam

Ảnh: Internet

Những điều đạt được giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm ngày 24/02/17 có thể gọi là thỏa thuận Đồng Tâm.

Đó không phải là câu chữ bột phát và thiếu ý thức, không phải hành động đơn phương và nhất thời, mà là một giao ước ràng buộc lẫn nhau. Về phía người dân, là giao trả người và trở về đời sống dân sự. Về phía ông Chung, là những gì đã viết trong Bản cam kết. – Đọc tiếp >

Cơ quan lập pháp và sự tan rã xã hội: nhìn từ John Locke

 

Lê Tuấn Huy

Theo pro&contra

Viết cho việc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua Hiến pháp sửa đổi, và cho việc một giảng viên quân đội, đang làm luận án tiến sỹ, liên lạc với tôi sau khi đọc Khảo luận thứ hai về chính quyền.

 Trước khi mang diện mạo như ngày nay dưới một số hình thức khác nhau, đã có hai định chế làm luật ghi lại dấu ấn trong quá trình tiến hóa của cơ quan lập pháp và của lịch sử loài người. Đó là Hội nghị Công dân ở Hy Lạp, La Mã cổ đại, và Nghị viện ở nước Anh trung và cận đại. Cái đầu là cơ quan lập pháp trực tiếp, cái sau là cơ quan lập pháp đại diện.

– Đọc tiếp>

Lê Tuấn Huy – Quân đội và sự trung thành

HH – Mình thường không đủ kiên nhẫn để đọc hết một bài lý luận vòng vo, trích dẫn đủ thứ đông tây kim cổ cho dù tác giả của nó thuộc về “lề đảng” hay “lề dân”.

Thông thường đối với những bài như thế nếu đọc mình chỉ đọc lướt một vài hàng chữ  mà vẫn có thể dễ dàng đoán được điều tác giả muốn nói, hoặc nếu khó đoán tác giả nói gì thì cũng thôi không đọc nữa cho đỡ mỏi mắt.   🙂

Nhưng bài viết rất dài của Lê Tuấn Huy dưới đây (*) đã thu hút mình đọc từng dòng từng chữ từ  đầu đến cuối mà không cảm thấy mỏi mắt. Mình đồng ý với nhận xét tuy ngắn gọn mà thật đầy đủ của  Bọ Lập rằng đây là Bài viết tht hay- sáng sa, sc bén và thu đáo.

– Đọc tiếp>