Ai mới là vô liêm sỉ?

Hà Hiển

“…Nếu có những kẻ dàn dựng (có thể có ông LTL tham gia) thì không thể cười rồi để đó được. Trò mèo này trước đây đã từng “nhát ma” được nhiều vị…” (Trích lời bình của Anh Ba Sàm ngày 13/6 )

He he, “trò mèo này” (chữ của ABS) có “nhát ma” được ai không thì chưa biết. Nhưng có điều chắc chắn là  lời “cảnh báo” trên của ABS mấy ngày vừa qua cũng đã nhát ma được mấy bác nhà văn nhà thơ nhà báo. Đã thế lại còn có ông “Quan Làm Báo” hù thêm vào chắc càng làm cho mấy bác này sợ chết khiếp!

– Đọc tiếp>

Nhân chuyện của ông Lê Thăng Long

Hà Hiển

Ồng Lê Thăng Long

Việc ông Lê Thăng Long gửi thư mời rất nhiều nhân vật tham gia vào một phong trào có tên gọi là “Con đường Việt Nam” đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Điều thú vị là những người được mời là những nhân vật nổi tiếng thuộc đủ mọi thành phần với những xu hướng chính trị rất khác nhau mà cộng đồng mạng thường gán cho những cái mác như “lề phải” “lề trái” hay “đối lập trung thành”…

– Đọc tiếp>