Chuyện về ông Trương Phi

 

HH – Mục “Chuyện thường ngày” của Tuổi Trẻ hôm nay (12-7-2016) có bài viết dưới đây:

Ba hồn bảy vía ông Trương Phi

Tác giả: Bút Bi

Trương Phi ơi là Trương Phi, ba hồn bảy vía nhà ông về đây mà xem con cháu…

-Ta chết từ xưa lơ xưa lắc, sao bây giờ lại réo hồn ta làm gì?

-Hừm, ông là người mà tui ái mộ bậc nhất trong lịch sử đất nước ông. Này nhé, ông ngay thẳng, trước sau như một. Ông anh hùng, đánh nhau là mặt đối mặt, như là trận chiến long trời lở đất với Hứa Chử, với Mã Siêu…Nói thiệt, trong tất cả các bộ truyện Tàu, tui khoái nhất là ông.Vậy mà… – Đọc tiếp >