“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

 

Luân Dũng (thực hiện)
Theo Tiền Phong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tuyên thệ ngày 22/7/2016 . Ảnh: Như Ý.

TP – “Tôi chợt nghĩ đến câu nói của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói đó khẳng định vai trò vô cùng lớn của “tài nguyên” “dân chủ”, GS. Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật & Kinh tế ASEAN trò chuyện với PV Tiền Phong.

Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp 2013 vừa qua đều nhấn mạnh vai trò của nhân dân, trong đó nhấn mạnh quyền lực luôn thuộc về nhân dân, dân làm chủ và dân được quyết những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Điều này có vai trò, ý nghĩa ra sao? – Đọc tiếp >