Chuyện Gà, Cáo và Cú

 

Hà Văn Tiện
(Một chuyện nhặt từ bọn gà)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong rừng, bọn Gà thuộc loại khổ nhất. Tại vì chúng có bộ lông được coi là đẹp, thịt chúng ngon, nhưng cái chính là chúng ngu. Cứ có con nào lớn, đủ lông cánh là bị bọn Cáo ăn thịt.

Đến nước bí, bọn Gà họp lại bàn cách làm thế nào để tránh cái kiếp nạn ấy. Nhưng vì chúng ngu, cho nên chẳng nghĩ ra cách nào cả. Trong đàn có một đứa đỡ ngu hơn cả, mới đưa ra một ý, rằng trong rừng có Cụ Cú là khôn ngoan nhất, chi bằng tìm đến Cụ xin lời chỉ dẫn. – Đọc tiếp >

Rùa – Thỏ chạy thi

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

rua2Chuyện Rùa chạy thi với Thỏ được đưa vào chuyện kể cho thiếu nhi, hầu như ai cũng biết. Rùa thắng Thỏ vì trên đường chạy, Thỏ nhởn nhơ chơi, Rùa cắm cúi đi từng bước, cuối cùng đến đích trước. Chuyện này khuyến khích sự cần mẫn chăm chỉ trong công việc.

Nhưng có một dị bản, kể rằng Rùa biết mình chậm…như rùa, cho nên dùng mẹo, lập ra một đội gồm nhiều con rùa giống nhau, trốn sẵn ở các bụi rậm trên đường đua, cho nên dù đã rút kinh nghiệm, không rong chơi nữa nhưng lúc nào Thỏ cũng thấy Rùa ở trước mình…và tất nhiên cuối cùng Rùa đến đích trước. – Đọc tiếp >