Chuyện vui cuối tuần: Đẻ ngược

 

Thợ Cạo (st)

Hình st trên mạng

Hình st trên mạng

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo;

– Nó nàm thao ? (nó làm sao ?)

– Dạ … nôn ra máu bác sĩ ạ.

Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh; “Lôn ra máu”. Rồi ông nói ráo hoảnh;

– Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm.

Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu: – Đọc tiếp >