Khảo Mít

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nhân dịp Tết Diệt Sâu Bọ, Mùng 5 Tháng 5 Ta

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Cây Mít năm rồi ra toàn dái [*] không, chả có trái nào ra hồn. Bà bảo Ông và Cu Tít rằng ngày “diệt sâu bọ” tới hai ông cháu dậy sớm ra vườn mà “khảo mít” [**] để mùa tới lấy trái mà ăn. “Mít động cành, Chanh động rễ”, cái giống chúng nó vậy, không nhắc đến là làm biếng ngay.

Nghe Bà nói vậy Tít thích lắm cứ lân la hỏi Ông khảo mít là thế nào. Ông bảo là như thế, như thế…rồi hai ông cháu ra hiên tập dượt như tập đóng kịch rằng khi ông hỏi thế này thì cháu trả lời thế nọ…Bà vừa dọn vườn vừa lắng nghe, cười tủm tà tủm tỉm. – Đọc tiếp >