Chuyện Tấm bị Cám ăn trộm thơ

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa: Internet

Hình minh họa: Internet

Năm nay có Hội thi Thơ được Vua ngự thưởng. Tấm mừng lắm, cả đêm ấy tìm chọn những bài mình làm ưng nhất xếp giỏ đi thi. Sớm hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy chỗ để giỏ Thơ là một bị thóc nếp lẫn tẻ với lời dặn phải nhặt riêng ra cho Dì xong rồi mới được đi Hội. Còn Cám lúc ấy đang tung tăng giữa Hội Thi.

Cám trao giỏ Thơ cho Ban giám khảo, vừa liếc vừa hát:

“Thơ ẻm thơ em
Mời các vị xem
Không được giải Nhất
Thì em ứ về!” – Đọc tiếp >