Đại học Fullbright nên mua bản quyền bài hát này để làm phương tiện giảng dạy

(Báo chí đưa tin Đại học Fullbright (VN) sẽ dạy triết học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh)

Nguồn: YouTube