Xài xe “Hệ thống” của Bọn Tư bổn thì Tài xế có ngủ gục cũng không thể lọt hầm! (*)

Hà Hiển

Xin trích một đoạn trong bài: “Tò mò để làm gì” (**) của  tác giả Tô Văn Trường đăng trên trang Ba Sàm ngày 03/10/2012:

“…Một số thứ có vẻ thuộc về tầm cỡ “hệ thống” thấy vẫn như cũ – kinh tế nhà nước vẫn là chủ đạo, nhiều tập đoàn nhà nước vẫn độc quyền trong các lĩnh vực kinh doanh của mình, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, vẫn là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng vẫn độc quyền lãnh đạo đất nước theo chế độ toàn trị, không có tam quyền phân lập…”

Mình xin có lời bình một cách nôm na về câu trên  của bác Trường như sau:

– Đọc tiếp>

“Thế lực thù địch” là cái bọn nào?

Hà Hiển

Cũng như nhiều bài viết về chủ đề chống “diễn biến hòa bình”, bài viết gần đây nhất với tiêu đề “Thông tin ảo và “hiểm họa thật” (*) được đăng thành 3 kỳ trên báo Quân Đội Nhân Dân vừa qua lại đang tạo ra một làn sóng tranh luận khá sôi động trong cộng đồng mạng.

– Đọc tiếp>

“Viết cho mày chết”?

Hà Hiển

“Đấu tranh tư tưởng”, trong đó có việc chống “diễn biến hòa bình” là việc đảng coi rất là hệ trọng mà sao các “chiến sĩ” trên mặt trận này của đảng như  cái bác Dương Văn Cừ này lại có bài viết với những lập luận dễ dãi và cẩu thả như bài  “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình mới được báo Nhân Dân cho ra lò thế nhỉ?

– Đọc tiếp>