Nói thêm về chỉ số octane trong xăng (*)

Hà Hiển

Trong một loạt mấy entry trước, chủ blog tôi đã định không bàn sâu về các vấn đề kỹ thuật của động cơ đốt trong (như chỉ số octane liên quan đến khả năng xảy ra hiện tượng “kích nổ”  (engine knocking) trong các động cơ sử dụng xăng là nhiên liệu) mà chỉ muốn chia sẻ với đông đảo dư luận mấy ngày qua về khả năng tạp chất lẫn trong xăng có thể gây ra cháy nổ xe do những tạp chất này có thể gây ra ăn mòn hay phá hỏng các chi tiết của hệ thống dẫn xăng, từ đó làm xăng rò rỉ và bắt cháy khi có nguồn nhiệt xuất hiện trong môi trường.

Đọc tiếp