Chuyện cà phê sáng: Không may phải học “Chí Phèo”

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Bàn cà phê sáng nay của các cụ cao tuổi Phường được khai mạc bằng ý kiến sốc của cụ Năm rằng “Đã xác định được nguyên nhân của thực trạng và giải pháp khắc phục rồi các cụ ạ!” Các cụ chả hiểu ngô khoai ra sao, cùng lúc đặt ly cà phê xuống nghe diễn giả trình bày tiếp “Thưa các cụ! Nguyên nhân của tình trạng đạo đức xuống cấp trong xã hội hiện nay có phần đóng góp không nhỏ của tấm gương xấu Chí Phèo với đủ các tệ nạn xã hội nguy hiểm. Cần phải loại bỏ tác phẩm này của ông Nhà văn Nam Cao ra khỏi chương trình học tập của các cháu ngay!” – Đọc tiếp >

Khi phê bình dung tục nhân danh giáo dục nhân văn

 

>> Khi sự ngu nhân danh khoa học

 

Chu Mộng Long
Theo Blog CML

Chí Phèo trong phim làng Vũ Đại ngày ấy

Khoan hãy chửi tác giả bài báo này. Nghiên cứu sinh học nước ngoài đấy!

Nhưng không rõ anh ta thuộc chuyên ngành gì?

Hãy đọc kỹ bài viết của anh ta đã. Anh ta không phải không có lý. Anh ta cho rằng Chí Phèo không đại diện cho giai cấp nào, vô đạo đức, một tên tội phạm nguy hiểm cần phải loại trừ. Và hiển nhiên, vì Chí là nhân vật văn học, cho nên, tốt nhất là loại trừ tác phẩm chứa anh Chí ra khỏi nhà trường, vì… sợ học sinh học tập và làm theo gương Chí Phèo.

Đúng như… cúng ma! – Đọc tiếp >