Gửi Blog Hahien

 

Hà Văn Khà

mc

Cám ơn Hahien’s Blog!
Cho tôi thả Thơ con Cóc
Cho mình kéo Nhạc con Ve
Cho lão đẽo Văn dùi đục

Online. Google. Cốc cốc!
Vừa làm vừa chơi vừa học
Nhìn Mặt cười nhoẻn miệng. Khà!   🙂
Ngày thấy thêm yêu bớt ngốc

Hết nửa năm 2016
H.V.K