Tổ quốc gọi tên mình?

 

Bình Địa Mộc
Theo FB Trần Mạnh Hảo

cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình nhưng đếch phải
lũ chăn trâu đầu trọc chửi thề
cỏ liệt hết rồi ngoi lên đâu dễ
ai bán viagra đặc trị chỉ giùm – Đọc tiếp >