Báo Nhân Dân: Ô nhiễm biển miền trung không lọt vào 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường

 

Thảo Lê
Theo Báo Nhân Dân Điện tử

e07de9e9352cd68be84b840a66994b6c

NDĐT – Trong số 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2016 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, không có sự cố ô nhiễm biển miền trung, một trong những thảm họa môi trường trầm trọng nhất trong lịch sử. – Đọc tiếp >