Góc ảnh độc: Thời trang lễ chùa

Góc ảnh độc (#29): Biểu diễn khai mạc sếch-xi

 

>>  Các “Góc ảnh độc” khác trên Blog Baron Trịnh