Khấn Cô Kiều

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa st trên mạng

Cô Kiều biệt phái đi xa
Mười lăm năm ấy đủ ba nhiệm kỳ
Quá trình luân chuyển được ghi
Khi nương cửa Phật, khi thì bán hoa
Từng làm Chủ tọa phiên tòa
Xử băng tội phạm Tú Bà, Sở Khanh…
Án tuyên phạt đúng tội danh
Hoạn Thư bào chữa chân thành, được tha

Ngày nay mong các Quý tòa
Trước khi xét xử dâng hoa khấn rằng
Xin Cô trợ giúp pháp đường
Cho đời thoát cảnh đoạn trường oan sai

Lời Phây chắp nhặt dông dài
May ra cũng được một vài vị nghe

5-11-2018