Thắng lợi ở thế giằng co.

 

Nhà báo Trần Quang Vũ

Xử lý nhiều cán bộ cao cấp, nhiều tướng cả CA và QĐ…chỉ là thắng lợi tạm thời của những người chủ trương.

Tại sao?

-Một vài cán bộ cao cấp, một hai ông tướng thì tôi chỉ nghĩ đến sự suy thoái cá nhân. Nhưng hàng loạt đã điều tra, một loạt khác đang lộ dần với tài sản khủng khiếp, một loạt khác đưa con ra nước ngoài, mua nhà cửa ở nước ngoài…thì chúng ta phải nhận biết nó là một xu thế. – Đọc tiếp >