Ai bảo bệnh tâm thần không truyền nhiễm?

 

Hoàng Hải Vân

Hình st từ Internet

Giáo sư Cao Xuân Hạo kể, một người bạn làm ở cơ quan lưu trữ cho ông biết mỗi năm cơ quan này phải thanh lý mấy tấn hồ sơ mà nội dung là “những sáng kiến, phát minh vĩ đại từ khắp nơi trong nước gửi đến ùn ùn, trong đó các tác giả hiến cho nhà nước những biện pháp vô tiền khoáng hậu để biến nước ta thành nước tiên tiến trong thời gian kỷ lục”.

Ông dẫn chứng một trường hợp để minh họa, đó là công trình của một nhà phát minh đề nghị Trung ương Đảng mượn một cái tên lửa vượt đại châu của Liên Xô để bắn vào Bắc cực ở một tọa độ nhất định nhằm làm cho trục quay của trái đất lệch thêm mươi độ, sao cho Việt Nam thay vĩ tuyến để trở thành một nước ôn đớI, vì tác giả tin rằng chỉ có khí hậu ôn đới mới thích hợp với một tốc độ phát triển đủ nhanh để cho phép ta đuổi kịp và vượt các nước tiên tiến. Ông từ tốn nhận xét : “Con số mấy trăm nghìn hồ sơ phát minh ấy, trong khi cho thấy một tinh thần yêu nước chân thành và thiết tha của nhà phát minh, đồng thời cũng cho thấy tình hình sức khỏe tâm thần không ổn của họ, và cho phép suy ra con số đáng ngại của những người cần đến sự săn sóc của các bệnh viện tâm thần”. – Đọc tiếp >